Nhìn thấy Honda Super Cub là nhìn thấy một huyền thoại, một chút ký ức… và nhìn thấy một trong những câu chuyện thành công nhất của Nhật Bản.   Huyền thoại mang tên Super Cub